up

לשכת עמודי שלמה מס' 59

Solomon’s Pillars Lodge no. 59

 

לשכת עמודי שלמה נוסדה ב- 9/3/68 . במוצ"ש  ט' באדר תשכ"ח.
הלשכה קודשה יחד עם קידושי הנשיא הראשון,  שהיה הא.המ.מ. משה אהרנקרנץ ז"ל וקודש ע"י האח.המ.בי.יוסף בר נר ז"ל. ובחסות הנשיא הגדול האח.המ.בי. שלום קסאן ז"ל. 
כ- 39 לשכות ובהם כ- 147 אחים היו בין המייסדים של לשכתנו. 
תחילת עבודת הלשכה היה במלון "סברה" שבשכונת הדקל מ- 9/3/68 ועד- 4/70.
ב- 16/4/70 עברה הלשכה לבי"ח הישן שהיה בשכונה א' עד- 4/73.
ב- 10/4/73 הלשכה עברה לישיבת "פחד יצחק" עד- 5/94.
ב- 28/5/94 הלשכה עברה שוב לאוניברסיטה הימית עד- 7/96.
ב- 25/7/96 עברה הלשכה למיקומה הנוכחי.

כיום לשכת עמודי שלמה מונה מעל 50 אחים רשומים, עובדת פעמיים בחודש,
יוזמת עבודות משותפות עם לשכות אחיות, ופעילה במעורבות חברתית למען הקהילה.
בנוסף, במרס 2008 לשכת עמודי שלמה מארגנת ומארחת את כנס הבונים החופשיים- ה"קולגיום מסוניקום" שנערך השנה באילת.

אם אתם מחפשים קוסם ליום הולדת לול הקוסם הדגול זה אחלה של רעיון!
סדנאות שוקולד עושים רק עם עדי!